فیستول و آبسه پری آنال

آیا فیستول و آبسه پری آنال را باید جدی گرفت؟!

آیا فیستول و آبسه پری آنال را باید جدی گرفت؟!

آبسه مقعد چیست؟

آبسه مقعد یک حفره عفونی پر از چرک است و  در نزدیکی مقعد یا رکتوم مشاهده می شود. نود درصد از آبسه ها نتیجه عفونت حاد در غدد داخلی مقعد است. گاهی اوقات باکتری، مواد مدفوع یا مواد خارجی ممکن است باعث ایجاد این توده چرکی شود  و این توده چرکی عفونی را آبسه می نامند. آبسه یعنی حفره ای پر از چرک!

مطالب مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
مطالب مهم
فهرست